Tips

Trots denna sidas förträfflighet kan du som lärare i naturvetenskap och teknik känna ett mindre behov av fler resurser för din undervisning.

Studiebesök och utflykter
(Just dessa tips är riktade till lärare i Sigtuna kommun.)
Naturhistoriska riksmuseetVisar utställningar och erbjuder aktiviteter om universums och jordens uppbyggnad och utveckling, växt- och djurvärlden samt människans biologi och naturmiljö. Stockholms bästa museum. Gratis inträde för skolor som kommer klassvis (inkluderat lärare).
Tekniska museetVisar utställningar och erbjuder aktiviteter om teknik. Billigare inträde för skolklasser - 20 kr per elev. Lärare går gratis.
SkansenVisar svenska djur och svensk natur i ett utomhusmuseum. Det finns även gamla svenska hus (om man nu tycker det är kul). Gratis inträde för skolor under terminstid.
Bergianska trädgårdenVisar över 7 000 växtarter i ett utomhusmuseum. En mycket vacker plats. Gratis besök för alla (men växthusen kostar att gå in i).
Vetenskapens husLåter unga prova på naturvetenskap och teknik (även matematik) på riktigt genom att forska med modern utrustning. Ett samarbete med Stockholms universitet och Tekniska högskolan. Halv- eller heldagar med klassen, där de får lära sig om någon naturvetenskaplig disciplin. Besöket kostar en slant.
Naturens husLåter unga prova på biologi och geovetenskap på riktigt genom att forska med modern utrustning. Halv- eller heldagar med klassen, där de får lära sig om någon naturvetenskaplig disciplin. Besöket kostar en slant.
KäppalaReningsverket som renar Sigtuna kommuns avloppsvatten. Kostandsfria och mycket häftiga studiebesök för skolor där man får gå ner i bergrummen och vandra på broar över de olika bassängerna.
GlashusEttVisar och berättar om hur Hammarby Sjöstad planerades och byggdes, främst ur ett miljöperspektiv. Gratis föreläsning, sedan tar du med klassen på en promenad genom stadsdelen och tittar på intressanta saker såsom vakuumrören som soporna åker i och de gröna broarna (ni får en karta).
Tom Tits ExperimentVisar utställningar och erbjuder aktiviteter om naturvetenskap och teknologi. Lite billigare inträde för skolklasser. Lärare går ej gratis.
NCCNCC bygger och utvecklar bostäder, arbetsplatser och kommunikation, samt erbjuder "Barnens byggskola" - ett sommarkollo för barn mellan 8 och 12 år. Under en vecka får barnen t.ex. snickra, gjuta betong, bygga lådbilar, bygga fågelholkar och åka på studiebesök. "Barnens byggskola" genomförs i samarbete med lärare från grundskolor eller fritidsgårdar. För mer information, kontakta Anette Jacobsson Einerman, NCC Construction, på 018-16 15 19.
SciFestUppsala universitets årliga vetenskapsfestival för unga och gamla. Besök eller var med och anordna en workshop. Fartfyllda och inspirerande dagar, som dessutom är helt kostandsfria.
Augusta Ångströms experimentEn interaktiv och kostnadsfri utställning om naturvetenskap och teknik på Uppsala universitet.
Vattendagar på ErkenlaboratorietÅk ut till Erkenlaboratoriet och undersök sjöar och vattendrag. Kostar en slant.
Lego Education CentreEleverna löser uppgifter med hjälp av att programmera avancerade LEGO-robotar.
Botaniska trädgården i UppsalaBesök den vackra och pedagogiska trädgården kostnadsfritt på egen hand med klassen, eller hyr in er på ett lektionspass med Botaniska trädgårdens pedagoger.
PumphusetUppsala Vattens museum för kommunal teknik. Pumphuset är bara öppet vissa dagar - vilka ser du på hemsidan.

Kompletta undervisningskoncept för klassrummet
NTANaturvetenskap och Teknik för Alla (NTA) är det mest omfattande skolutvecklingskonceptet inom naturvetenskap och teknik i grundskolan. För att du som lärare ska kunna ta del av dessa lådor med undervisningsmaterial (med tillhörande utbildningar och handledningar) ska din huvudman (kommun eller fristående skola) vara medlem i NTA.
SnilleblixtarnaSnilleblixtarna är en serie färdiga lektioner där eleverna får undersöka hur olika uppfinningar är gjorda, samt uppfinna egna. Snilleblixtarna liknar Finn upp, men för yngre åldrar. En skillnad är dock att man i Snilleblixtarna bygger uppfinningarna på riktigt. Snilleblixtarna är främst anpassat för kursplanen i teknik, i årskurs Fsk-6. Lärarhandledning beställs gratis från den lokala "Snilleblixtaktören" (onödigt krångligt?) medan lektionsuppgifterna laddas hem.
Finn uppFinn upp är en serie färdiga lektioner där eleverna får uppfinna något. Uppfinningen görs i första hand på papper. Vart tredje år har Finn upp en tävling där eleverna får delta med sin uppfinning. Finn upp är anpassat för kursplanen i teknik i årskurs 6-9. Finn upp kan ses som en efterföljare till Snilleblixtarna. Allt material finns gratis att ladda ner från Finn upp:s hemsida.
TeknikspanarnaTeknikspanarna är en satsning av Teknikföretagen för att öka kunskapen om vardagstekniken. I perioder genomför de turnéer där de kommer till din skola och håller i en lektion, samt föreläser för lärarna. Men framför allt finns färdigt lektionsmaterial att hämta på deras hemsida.
TeknikåttanTeknikåttan är en frågesport för åttondeklassare. Trots namnet handlar den både om naturvetenskap och teknologi. Tävlingen börjar med en Vi i femman-lik kvalificeringsfrågetävling i klassrummet. Denna sköts av läraren och sker samtidigt i hela Sverige (vilket betyder att du alltid kan skylla på att de andra lärarna fuskade). Svaren postas och de bästa klasserna går vidare till en regional och eventuellt en nationell final. Anmälan sker i december.
First Lego League I First Lego League bygger en klass en Lego-robot som ska klara av vissa uppgifter. Med denna robot tävlar sedan klassen i en regional tävling i Sverige. Vinnaren där får tävla i en Skandinavien-tävling, och vinnaren där i en global tävling. Tävlandet sker under hösten, men under våren börjar man arbeta med sin Lego-robot och lär sig tekniken. Organisationen bakom är mer svårare att förstå än själva genomförandet: Huvudinformation om tävlingen (som kostar en del) finns på skandinaviska sidan se.hjernekraft.org, Lego-robotar kan lånas av Vetenskapens hus, vilka också anordnar den regionala tävlingen tillsammans med Nordväxt Intressenter.
Concept CartoonsEn Concept cartoon är en teckning av ett fenomen, samt några barns påståenden om detta fenomen. Man visar teckningen för klassen och de får diskutera vilket eller vilka av påståendena som är korrekt. Utifrån detta kan man som lärare få en känsla för elevers förkunskaper, samt få en naturlig start på systematiska undersökningar.

Experimentsamlingar
Sick Science!"Making science fun!" är Steve Spanglers motto och man kan inte göra annat än hålla med. Spangler med sitt team är USA:s auktoritet på roliga experiment. Den här YouTube-kanalen innehåller massvis av korta klipp med roliga experiment. Observera att detta bara är en av tre YouTube-kanaler som Steve Spangler har. De andra heter SpanglerScienceTV samt TheSpanglerEffect.
Crazy Russian HackerUnderbar rysk-amerikan som sitter hemma och gör experiment. Innan varje experiment sätter han på sina solbrillor och säger "Safety is number one priority" - väldigt populärt bland hans hundratusentals följare på YouTube.
Education.comEn sida som riktar sig till föräldrar, som på amerikanskt vis vill hjälpa sina barn att nå full potential. Massvis av experiment.
Toys From Trash - Arvind GuptaHumanisten och filantropen Arvind Gupta kan vara den människa som gjort naturvetenskap och teknik roligt för flest människor i världen. En stor samling av experiment, som ofta innefattar att bygga leksaker.
ExperimentbankenEn större samling experiment/laborationer i kemi för elever i låg- och mellanstadiet. Experimentbanken bygger på ett experimenthäfte som utvecklades på 80-talet av Forskningsrådsnämnden.
Skol-kemiJättefin samling av kemilaborationer från Umeå universitet.

Läroböcker
Hans Perssons läroböckerDet finns många bra svenska läroböcker inom naturvetenskap och teknik, men de som lärare oftast framhäver som favoriter är de av Hans Persson.

Böcker för lärare
AstronomicaAstronomica. Watson, F. m.fl. 2008. Heltäckande och billig uppslagsbok på svenska. Innehåller fakta om alla delar av astronomin, såsom kosmologi och planetär astronomi. Även rymdfart finns med. Ett måste i bokhyllan.
GeologicaGeologica. Coenraads, R. m.fl. 2008. Geovetenskapligt uppslagsverk. Precis som Astronomica ett måste i bokhyllan. Dock inte lika bra strukturerad (precis som geovetenskap brukar vara...), men faktan du söker finns troligtvis här.
Kosmos – en kort historikKosmos - en kort historik. Hawking, S. 2001. En måste-bok för nördar. Den kände astrofyskern Stephen Hawking går lös på de riktigt stora kosmologiska och fysikaliska frågorna, vilka han lyckas besvara riktigt bra. Hur uppstod universum? Hur kommer det sluta? Vad är tid och rum?
Kosmos – en kortkort historikKosmos - en kortkort historik. Hawking, S. och Mlodinow, L. 2006. Detta är uppföljaren till Kosmos - en kort historik, där Hawking återgår till de stora kosmologiska och fysikaliska frågorna och besvarar dem ännu bättre med hjälp av ny forskning. Här har han hjälp av fysikern Leonard Mlodinow och tillsammans har de skrivit en lättläst, pedagogisk och viktig bok.
Den stora planenDen stora planen. Hawking, S. och Mlodinow, L. 2011. Detta är uppföljaren till Kosmos - en kort historik och Kosmos - en kortkort historik, där Hawking och Mlodinow återigen försöker försvara universums stora frågor. Här ligger lite mer fokus på fysik än astronomi, närmare bestämt på den s.k. "teorin om allting". Boken är lättläst och helt fantastisk.
The Elegant UniverseThe Elegant Universe. Greene, B. 2010. Då boken Den stora planen förklarar bakgrunden och framstegen innan "teorin om allting", går den här boken in på den förmodligen bästa kandidaten till en sådan teori - nämligen strängteorin. Boken finns tyvärr inte på svenska.
Om arternas uppkomstOm arternas uppkomst (Om arternas uppkomst genom naturligt urval eller De bäst utrustade rasernas bestånd i kampen för tillvaron). Darwin, C. I denna bok presenterar Charles Darwin för första gången på ett välgrundat sätt teorin om naturligt urval, den teori som hela biologin sedan kom att grunda sig på. Boken kom först ut 1859, men trycks ständigt hos olika förlag.
Principles of Chemical NomenclaturePrinciples of Chemical Nomenclature. Favre, H.A., Leigh, G.J. och Metanomski, W.V. 1998. Varför heter koldioxid CO2 och inte O2C? Nu behöver du inte ligga vaken på natten och fundera längre. Här är boken med reglerna för kemisk nomenklatur. Finns som pdf på nätet.
Naturvetenskap som allmänbildningNaturvetenskap som allmänbildning - en kritisk ämnesdidaktik. Sjøberg, S. 2010. Vad är naturvetenskap och teknologi? Varför ska det läras ut i skolan? Vad har elever för bild av naturvetenskap och teknologi? Boken besvarar dessa frågor på ett omfattande och sammanfattande sätt. Den viktigaste ämnesdidaktiska boken när det kommer till naturvetenskap och teknologi.
Synligt lärandeVisible Learning. Hattie, J. 2009. Hur ska naturvetenskap och teknologi (och alla andra ämnen för den delen) bäst läras ut i skolan? Vår tids största sammanställning och analys av västerländsk didaktisk forskning, och som ändå är kortfattad. Rekommenderas av Skolverket och SKL (Sveriges kommuner och landsting). John Hattie och hans forskargrupp har identifierat 138 faktorer som påverkar elevers resultat, och rangordnat dem efter hur snabb kunskapsökning de ger. Exempelvis visar sig formativ bedömning och studiero i klassrummet ge en snabb kunskapsökning. En gratis sammanfattning av SKL finns att ladda ner (klicka på länken).
Att följa lärandeAtt följa lärande - formativ bedömning i praktiken. Wiliam, D. 2013. Dylan Wiliam är frontfiguren inom formativ bedömning och i den här boken förklarar han med stöd i forskningen varför formativ bedömning är något lärare bör ägna sig åt, samt ger massvis med konkreta tips på hur detta kan gå till i klassrummet.
Boken om naturvetenskapVår tids största verk, alla kategorier. En milstolpe inom didaktik och naturvetenskap som förändrade både hur vi ser på skolan och litterär kvalitet. Nåja... Den har rätt sjyssta bilder i alla fall.

Datorprogram
CelestiaGratis rymdsimulator som låter en åka på valfri upptäcksfärd genom universum. Realistisk med korrekta avstånd.
StellariumFantastiskt och gratis planetarium. Välj plats och tid på jorden och studera fenomen som årstider, solförmörkelser, midnattssol och solens annorlunda gång över himlen på södra halvklotet.

Nationella resurscentrum
TeknikCentrum för teknik i skolan (CETIS) hjälper till vid utvecklingen av teknikämnet i grundskolan.
Biologi och bioteknikNationellt resurscentrum för biologi och bioteknik skall stödja hela skolan, från förskola till vuxenutbildning med syfte att främja en stimulerande, intressant och aktuell undervisning.
FysikNationellt resurscentrum för fysik (NRCF) arbetar för att på olika sätt stimulera lärare till pedagogisk och metodisk utveckling av undervisningen samt att ge ämnesfortbildning.
KemiKemilärarnas resurscentrum (KRC) ska stödja kemilärare på grundskolans senare årskurser och i gymnasieskolan med syfte att främja en stimulerande, intressant och aktuell undervisning.

Skolverket
SkolverketSkolverkets sida för lärarna inom naturvetenskap och teknik. Här finns bland annat elevuppgifter som prövar centrala kunskaper, bedömningsstödet DiNO och relevanta forskningsartiklar.

Filmer och videoklipp
The Known UniverseDet kända universum. En film som zoomar ut från jorden till det kända universums kant, och tillbaka igen.
The Inner Life of The CellOväntat känslosam animation av något så okänslosamt som molekyler och slembubblor. Visar det avancerade "livet" inuti en cell.
Charles Darwin and the Tree of LifeCharles Darwin and the Tree of Life. 2009. BBC. Dokumentär som på ett bra och vackert sätt förklarar teorin om naturligt urval. Mycket passande att visa i en klass. Finns att köpa på CDON i ett set med två andra bra BBC-dokumentärer: Darwin's Struggle som handlar om Charles Darwins liv, samt What Darwin Didn't Know som handlar om hur teorin om naturligt urval har kompletterats fram till idag. Alla tre dokumentärer har svensk text.
HHMI’s BioInteractiveAnimationer om DNA. Visar realistiskt och i realtid hur DNA kopierar sig själv, hur DNA läses av och hur protein bildas.
En cell-sam historiaEn cell-sam historia. 1986. Minns du denna animerade TV-serie? Nostalgitripp för oss lärare, men även ett bra pedagogiskt verktyg. TV-serien består av 26 avsnitt, vardera på cirka 25 minuter, där olika delar och processer av människokroppen hanteras. Huvudpersonerna i serien är några röda blodkroppar som ständigt vandrar runt i kärlen bärandes på bubblor av syre eller koldioxid. Varning för sorglig scen när gammel-röda blodkroppen lägger sig för att dö.
Periodic Table of VideosKlicka på ett grundämne i det periodiska systemet och få berättat om det av (mer eller mindre excentriska) forskare på Nottinghams universitet i form av ett videoklipp. På samma sida finns även en del videoklipp med molekyler.
Världens viktigaste formelVärldens viktigaste formel. 2005. Nova. Spelfilm/dokumentär i två delar om de historiska händelser som ledde fram till Einsteins slutsats E=mc2. Aidan McArdle spelar en ung (och sexig?) Einstein. Filmen sändes med svensk berättarröst på SVT för några år sedan, men den finns tyvärr inte att hitta. Däremot finns den engelska orginalversionen på YouTube (klicka på länken).
The Elegant UniverseThe Elegant Universe. 2003. Nova. Dokumentär i tre delar om strängteorin, baserad på Brian Greenes bok med samma namn (se ovan). Tyvärr finns inte dokumentären att tillgå på svenska, men den finns i alla fall på YouTube (klicka på länken).
En obekväm sanningEn obekväm sanning. 2006. Participant Productions. Film om global uppvärmning. Gjord som en föreläsning där Al Gore berättar om miljöproblemet. Passar bra att visa i klassrummet - eller rättare sagt - bör visas i klassrummet.
Mineral – skatter från jordens inreSex minuter lång film om mineral. Gjord av Naturhistoriska riksmuseet för att fungera som en introduktion till mineral och geologi.
My Life as a TurkeyKomisk, sorglig, tankeväckande och vacker dokumentärfilm av BBC om en biolog som föder upp en kull vildkalkoner och blir en del av deras flock. Med tiden upptäcker han deras intelligens, läten, lekfullhet och ömhet. Se filmen online (klicka på länken).
BildspelBildspel med fenomen i naturen i filmformat på cirka 10 minuter. Bra för att skapa stämning i klassrummet inför en lektion.

Priser och utmärkelser
Ingvar LindqvistprisenFyra priser delas ut till lärare i grundskolan eller gymnasieskolan som gjort stora pedagogiska insatser inom matematik och naturvetenskapliga ämnen.
Sigtuna kommuns miljöstipendium(Just detta tips är riktat till lärare i Sigtuna kommun.) Stipendiet på 30 000 kronor delas varje år ut till miljö- eller hälsofrämjande projekt. Alla som bor eller arbetar i Sigtuna kommun kan söka stipendiet.
Årets pedagog(Just detta tips är riktat till lärare i Sigtuna kommun.) Sigtuna kommuns pris som årligen delas ut till lärare eller arbetslag inom förskola, grundskola, gymnasium eller komvux som visat stor skicklighet i det pedagogiska arbetet. Utmärkelsen på 40 000 kr delas lika mellan vinnarna.

Hemsidor och övrigt
MIT Open Course WareMassachusetts Institute of Technology kan närmast förklaras som "USA:s KTH". De har generöst nog lagt ut de flesta av sina kurser på nätet, där vem som helst kan ta dem. En del kurser består endast av text, medan andra finns i filmformat.
The Great CoursesThe Great Courses är ett företag som spelar in videokurser med pedagogiska och kunniga forskare. Resultatet är ett bra sätt för oss vanliga dödliga att lära sig svåra saker. Som lärare är kurserna även en inspiration i pedagogik. Har du inte testat än, gör det. Nackdelen är dock att det kostar och är på engelska.
Fråga jourhavande biologSkicka en fråga till en kunnig biolog på Naturhistoriska riksmuseet.
Fråga en geologSkicka en fråga till en geolog på Lunds universitet.
Fråga jourhavande geologSkicka en fråga till en geolog på Naturhistoriska riksmuseet.
Virtuella floranSvensk flora online.
SvampguidenSvampbok online
HjärnatlasBra bilder på hjärnans delar.
MuskelatlasBra bilder på de flesta av människans skelettmuskler.
How Stuff WorksHär har man hamnat många gånger. Sidan innhåller förklaringar av hur väldigt mycket fungerar. Sidan sköts av Discovery Communications och innehåller pålitlig och lättförståelig information.
WikipediaVärldens i särklass största och bästa uppslagsverk. Engelska sidor med källhänvisningar är att rekommendera när det kommer till naturvetenskap och teknik.
Svenska näringsrekommendationerLivsmedelsverkets rekommendationer om hur vi ska äta fett, proteiner etc.
GapminderGapminder är en hemsida av Hans Rosling med flera, med syftet att presentera statistik på ett lättbegripligt sätt. Hemsidans kärna är grafprogrammet Gapminder World, som du kanske sett på TV. Programmet går även att ladda ner till sin dator, och den viktigaste statistiken (t ex koldioxidutsläpp, energiförbrukning eller vattentillgång) finns på svenska. Perfekt för att visa klassen eller låta dem arbeta med.
Earth HourVärldsnaturfonden (WWF) har skapat lektionsmaterial för att arbeta med Earth Hour. Materialet finns i olika versioner för alla åldrar.
VattenpaketetVattenpaketet är ett undervisningspaket om vatten som skapades i samband med Världsvattendagen 2012. Det innehåller 10 olika PowerPoint:s med manus, men framför allt ett paket med övningar och experiment.
SkolcellerUppsala universitet lånar gratis ut lådor med material för en klass att bygga solceller.
Sky View CafeStjärnkarta. Visar himlakropparnas aktuella positioner på himlen, sett från den plats du befinner dig på. Du kan även spola fram och tillbaka tiden.
HUDFVackert och känt fotografi taget av rymdteleskopet Hubble. Innehåller de mest avlägsna galaxer man dittills sett - tills XDF kom (se nedan). På denna hemsida kan man ladda ned det i högsta kvalitet för att sedan zooma in själv och se dem (de är röda diffusa prickar).
XDFVackert och känt fotografi taget av rymdteleskopet Hubble. Innehåller de mest avlägsna galaxer man hittills sett. På denna hemsida kan man ladda ned det i högsta kvalitet för att sedan zooma in själv och se dem (de är röda diffusa prickar).
Tree of life web project"Komplett" släktträd. Se hur jordens organismer är släkt.
The Great Tree of LifeÖversiktligt släktträd. Se hur jordens organismer är släkt.
BBC’s Interactive Tree of LifeInteraktivt och användarvänligt släktträd. Se hur jordens organismer är släkt.
Cell size and scaleInteraktiv sida. Tydligt om skillnaden i storlek mellan en atom och en kaffeböna, samt allt biologiskt däremellan. Kan med fördel visas i klassrummet.
Lake Michigan Food Web"Komplett" näringsväv i en sjö. Detta är ovanligt. Arterna behöver dock översättas.
Leka med växterGösta Olsson har samlat ihop 150 lekar man kan göra med växter.
Geo läromedelGeo läromedel är ett enmansföretag som skrivit en massa läroböcker i geologi. Men framför allt har de fina stensamlingar till salu.
Internationell stratigrafisk tabellDet kan vara förvirrande med de olika tidspersioderna i jordens historia. Här är de korrekta namnen och tidsspannen, enligt den internationella kommission med uppdrag att namnge och definiera dem.
Paleografiska kartorPaleografiska kartor är kartor över jordytans utseende för länge sedan. På denna hemsida finns globala och regionala kartor baserade på forskning. Bra för läraren men kan även användas i undervisningen.
SGUSGU (Sveriges geologiska undersökning) är en myndighet under Näringsdepartementet med uppdraget att undersöka, dokumentera och informera om Sveriges geologi. På deras hemsida finns mycket information.
MarkinfoSida av SLU och Naturvårdsverket där definitioner och kartor över jordmåner och jordarter finns.
Geologi för skolanTextbok om geologi online. Skriven för elever av Stockholms universitet och Naturhistoriska riksmuseet.
Geologiskt material i klassrummetLängre övning av Geologins dag som går ut på att hitta geologiskt material i klassrummet. Kan behöva viss anpassning för förskolan. Innehåller även fakta för läraren.
MineraljaktenMineraljakten är en tävling för allmänheten i Norrland i att hitta oupptäckta mineral, som kan leda till nya gruvor och arbeten. Idén går dock att anpassa till skolan. Även delar ur den tillhörande guiden Handbok för mineraljägare går att använda i undervisningssyfte.
Handbok för mineraljägareSveriges Geologiska Undersökning (SGU) har satt ihop en guide till hur man hittar och identifierar mineral i svensk natur. Guiden innehåller även en bakgrund till hur olika mineral bildas.
Ta med en stenLängre övning av Geologins dag som går ut på att identifiera en sten man tagit med sig. Kan behöva viss anpassning för förskolan. Innehåller även fakta för läraren.
Vanliga mineraler och bergarterEnkel och pedagogisk A4-affisch av Geologins dag med Sveriges vanligaste mineral och bergarter.
SMHISMHI (Statens meteorologiska och hydrologiska institut) ska inte jämföras med "TV4-vädret", utan är en myndighet under Miljödepartementet som sitter på mängder av fakta och data om meteorologi (atmosfären), klimatologi (klimat), hydrologi (vatten), oceanografi (havet), limnologi (inlandsvatten) och glaciologi (is). Mycket finns att hämta på deras hemsida.
IPCC:s femte utvärderingsrapportICPP sammanställer forskning om klimatförändring, närmare bestämt global uppvärmning. Rapporten består av fyra delar. Den första delen handlar om vilka orsaker till klimatförändring som finns, vilken klimatförändring som observerats samt vilken klimatförändring som kan förväntas i framtiden. Den andra delen handlar om vilka följderna av en klimatförändring blir. Den tredje delen handlar om hur man kan förhindra klimatförändring. Den fjärde delen är en sammanfattning av de tre första. Varje del, även den sammanfattande fjärde delen, innehåller även en egen "sammanfattning för policy makers". Nästan längst ned på sidan finns svenska översättningar.
Fatta katastrofenFatta katastrofen av UR är ett fiktivt webbäventyr med tillhörande arbetsmaterial (filmer och laborationer), främst anpassat för årskurs 8. Syftet med Fatta katastrofen är att lära ut NO och teknik genom katastrofscenarion, och därmed förankra deras nytta i verkligheten.
Lexin – BildtemanPå denna hemsida gjord av Skolverket finns svenska ord indelade i teman och förklarade med ljud och bild. Bildlexikonet är främst gjort för nyanlända svenskar, men de naturvetenskapliga och tekniska begreppet kan passa alla.
Teacher on demandEn samling av svenska lärares egenproducerade undervisningsfilmer.
Teknik och naturEn webbportal med mycket resurser framtagen av Skolverket och de nationella resurscentra biologi, kemi, fysik och teknik.
SpindelnTrots denna tips-sidas förträfflighet och fullkomlighet kan man behöva lite fler länkar till hemsidor med skolmaterial. Då Google hittar allt möjligt av både låg och hög kvalitet, finns i stället Spindeln. Spindeln är en sökmotor från Skolverket som endast hittar granskat material för skolarbete (både för lärare och elever).Hitta
Startsidan
Om
Om sidan
Kontakt
Följ
Facebook
Twitter
© 2013 Experimentskafferiet, Sigtuna Naturskola, Sigtuna kommun.
Enkla och roliga experiment/laborationer i
naturvetenskap (NO) och teknik att göra i skolan eller hemma.
Fysik, kemi, biologi, geovetenskap, astronomi och teknik.
Kolla även in Världens Häftigaste.